QQ

因為為了方便與海南島的朋友溝通,近日所以我下載了QQ來用,QQ就像ICQ,只是由內地人來開發。其實去年我也曾安裝過,但可惜不知何解申請帳戶失敗,而且當時只有簡體字版,用上來很不方便,所以放棄了。

前 幾天,我發現了QQ有了繁體版,我趕快下載並安裝了,之後就與海南的朋友聯系上,結果我發現,雖然我輸入的是繁體,但在在內地他們可以讀到簡體,而相反他 們打的簡體,我也可以用繁體看到,我覺得這個programme比ICQ更強,是與中國內地同胞溝通的好幫手! 

在〈QQ〉中有 4 則留言

  1. ?????????????????????blog???log Tag??

    ???Stannum ??????????????????????????????????????????

    ???????.

    ?????????, ??????????????.

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *